Vizyonumuz

Kuruyemişte Kalite Geleneği
Temel ilkemiz kalitedir ;"Malatya Pazarı için kalite, hasattan daha önce başlar. Üretimde etkinlik ve sağlık açısından en yüksek standartlar ve en gelişmiş teknolojiler kullanılmaktadır. Bunun ile birlikte, Malatya Pazarı'nın ürün işleme yöntemi gelenekselliği bozmadan en kaliteli üretimi sürdürmek ilkesine dayanmaktadır. Böylesine, taviz verilmeyen bir kalite uygulamasına katılan; dürüstlük, insana ve çevreye saygı anlayışı, Malatya Pazarı'nın üretim ve çalışma ilkesidir. Malatya Pazarı, hammadde seçiminden üretimine, çalışanından kurumsal kültürüne ve teknolojisine kadar her konuda Türk gıda sektörünün dünyada da onaylanan en seçkin kuruluşları arasındadır.